ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσατε  τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου sportmanagementingreece.blogspot.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του sportmanagementingreece.blogspot.gr υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr  δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτής υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.
Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του sportmanagementingreece.blogspot.gr. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανα πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευση τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του sportmanagementingreece.blogspot.gr. Οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Το sportmanagementingreece.blogspot.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες  και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από  τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα , όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του sportmanagementingreece.blogspot.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο επισκέπτης /χρήστης συναινεί ότι δεν θα διεκδικήσει νομικά και/ή δικαστικά κανενός είδους αποζημίωση ή αξιώσεων από το sportmanagementingreece.blogspot.gr.
Αρκετές από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το sportmanagementingreece.blogspot.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμία εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του sportmanagementingreece.blogspot.gr, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο  του sportmanagementingreece.blogspot.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites  και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» «hyperlinks» ή διαφημιστικών banner . Συνεπώς για οπουδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη /επισκέπτη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στο sportmanagementingreece.blogspot.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο sportmanagementingreece.blogspot.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ &ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών  Internet. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Στο sportmanagementingreece.blogspot.gr  μας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιώ στο ευρύτερο διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών  Internet. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το sportmanagementingreece.blogspot.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών ,την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο sportmanagementingreece.blogspot.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/ επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Στο sportmanagementingreece.blogspot.gr μπορεί να δημοσιεύσει οποιοσδήποτε  ότι άρθρο σχετικό με την θεματολογία επιθυμεί  είτε με το να ζητήσει να γίνει συντάκτης , είτε με το να μας αποστείλει κάποιο άρθρο προς δημοσίευση. Κάθε συντάκτης του site φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για τα άρθρα που δημοσιεύει ο ίδιος. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr και οι διαχειριστές του δεν υιοθετούν κανένα από τα άρθρα που δημοσιεύονται .

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Συνιστούμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

NEWSLETTERS (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ)

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων του sportmanagementingreece.blogspot.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Το προσωπικό σας email και το ονοματεπώνυμο σας. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για αποστολή και άλλων μηνυμλατων ενημερωτικού ή προωθητικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο παραλήπτης έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφέι μόνος του από την σχετική λίστα πατώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή να επικοινωνήσει μαζί μας με αίτημα την διαγραφή του από την σχετική λίστα στο sportmanagementsm@hotmail.com.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση  προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα μας και την χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά την διάρκεια χρήσης του sportmanagementingreece.blogspot.gr και των υπηρεσιών του. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το sportmanagementingreece.blogspot.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το sportmanagementingreece.blogspot.gr, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα  και σωστή εξυπηρέτηση. Το sportmanagementingreece.blogspot.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να εγγραφούν στο ενημερωτικό μας δελτίο, να απαντήσουν σε κάποια από τις έρευνες μας και να κάνουν μια δωρεά (για την συντήρηση του site)  για την παραγγελία και χρήση των υπηρεσιών μας. To sportmanagementingreece.blogspot.gr συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την συμμετοχή τους στις έρευνες μας. Τα στοιχεία αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους. Έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του νόμου 2472/1997, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε στo email μας sportmanagementsm@hotmail.com

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις ιστοσελίδες αυτές

COOKIES
Το sportmanagementingreece.blogspot.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν τη πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε  στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απαραίτητα και αναγκαία για να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το sportmanagementingreece.blogspot.gr συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τις σχετικές με αυτό υπηρεσίες του συνεπώς θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική και όρους. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή ανα τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας πολιτικής προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΑΠΟΔΟΧΗ

Η χρήση των υπηρεσιών του sportmanagementingreece.blogspot.gr προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/ χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Με την αποδοχή των όρων οι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων και οικονομικών αποζημιώσεων καθώς τα χρήματα που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες μας έχουν την μορφή δωρεάς προς το sportmanagementingreece.blogspot.gr. Σε κάθε περίπτωση το sportmanagementingreece.blogspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τους χρήστες αυτού. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του sportmanagementingreece.blogspot.gr διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων» όπως αυτό ορίζεται στον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : sportmanagementsm@hotmail.com

    Blogger Comment
    Facebook Comment