ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Sport Management Consultant
Email:karanikosjohn@hotmail.com

Παράγοντες όπως η ταύτιση, η ανάμιξη και οι στάσεις απέναντι στις χορηγίες μπορούν να προβλέψουν παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας χορηγίας σε μια Κ.Α.Ε. όπως:

1) η αναγνωρισιμότητα του χορηγού,
 2) η εικόνα του,
 3) η πρόθεση για ανάπτυξη θετικής ανεπίσημης επικοινωνίας και
 4) η πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού.

Σε έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε δείγμα 384 φιλάθλων (επαγγελματικής ομάδας καλαθοσφαίρισης του Ν. Θεσσαλονίκης) από τους οποίους το 92% ήταν άντρες, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 61 ερωτήσεων χωρισμένο σε δυο ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα εξετάστηκε η αναγνωρισιμότητα του χορηγού, το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων με την ομάδα, το επίπεδο ανάμειξής τους με το άθλημα και η στάση των φιλάθλων απέναντι στις χορηγίες.

 Στη δεύτερη ενότητα εξετάστηκαν η δημιουργία θετικής εικόνας για το χορηγό, η προθυμία των φιλάθλων για αγορά προϊόντων του χορηγού και η προθυμία για έκφραση ανεπίσημης επικοινωνίας.
Στην ανάλυση παλινδρόμησης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

α) ο χορηγός αναγνωρίστηκε από μεγάλο ποσοστό θεατών (n=63%),

β) οι θεατές με μεγαλύτερη ταύτιση με την ομάδα (Beta=.33, t=6,1, p<.001), ανέπτυξαν θετική εικόνα για το χορηγό (F=19,3, R2=.16, p<.001),

γ) η ταύτιση των θεατών (Beta=.34, t=7, p<.05) και οι στάσεις τους απέναντι στις χορηγίες (Beta=.28, t=5,9, p<.001), μπορούν να προβλέψουν την πρόθεση έκφρασης ανεπίσημης επικοινωνίας (F=44,2, R2=.31, p<.001) και

δ) η ταύτιση των θεατών (Beta=.35, t=6,6, p<.001), η έλξη τους (Beta=.16, t=2,6, p<.05) από την καλαθοσφαίριση και οι στάσεις τους προς τις χορηγίες (Beta=.19, t=3,7, p<.001), μπορούν να προβλέψουν την πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού (F=21,07, R2=.17, p<.001).

Ο παράγοντας «ταύτιση», η αντίληψη δηλαδή των φιλάθλων πως ανήκουν σε κάποιο σύνολο, φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά στην δημιουργία θετικής εικόνας, έκφρασης ανεπίσημης επικοινωνίας και πρόθεσης για αγορά προϊόντων του χορηγού. 
Share on Google Plus

Επικοινωνήστε μαζί μας... Sport Management Greece

στη διεύθυνση: sportmanagementsm@hotmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε μας το μήνυμα σας εδώ!!