Διοικητικό στέλεχος αθλητισμού


Επιμέλεια: Καρανίκος Ιωάννης
Email:karanikosjohn@hotmail.com


Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού δραστηριοποιείται
 •  στον αθλητικό τομέα και
 • γενικά στον τομέα αναψυχής και άθλησης
παρέχοντας υπηρεσίες διοίκησης- οικονομικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων

Ως διοικητικό στέλεχος σε χώρους άθλησης ασχολείται

 • με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,
 • την παραγγελία και την προμήθεια των εξοπλισμών,
 • την επιλογή του προσωπικού,
 • την προσέλκυση και εγγραφή αθλουμένων
 • τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα αυτό.

Σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες του αθλητικού τομέα αναλαμβάνει 
 • τις πωλήσεις αθλητικών υπηρεσιών και εξοπλισμών ή
 •  ασχολείται με το αθλητικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον:

 Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σταθερό, εκτός των περιπτώσεων οργάνωσης κάποιου αθλητικού γεγονότος, οπότε μπορεί να χρειαστούν υπερωρίες. 

Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού εργάζεται γενικά σε ευχάριστο περιβάλλον, σε γραφείο, ενώ μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός γραφείου για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Απαιτούμενες δεξιότητες

 • Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού πρέπει να διαθέτει:
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυναμισμό
 • Επινοητικότητα
 • Δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα να επιβάλλεται
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας


Απαιτούμενη εκπαίδευση

 • Σχετικές σπουδές σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ
 • Σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με αντικείμενο εκπαίδευσης το sport management
 • Eπαγγελματικά δικαιώματα
 • Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς και από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα
 • Επαγγελματικές προοπτικές
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα για το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού έχουν οριστεί σε σχετικό Π.Δ. Συμφώνα με αυτό μπορούν να απασχοληθούν σε:
 • Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό
 • Αθλητικές οργανώσεις (Ενώσεις, Ομοσπονδίες, Σωματεία, ΑΕ κτλ)
 • Δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς
 • Δημοτικές αθλητικές επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες και αθλητικές επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεις
 • Αθλητικά κέντρα
 • Ιδιωτικά γυμναστήρια
 • Ιδιωτικές αθλητικές σχολές
 • Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής
 • Επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων
 • Κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους

 https://sporttouristservices.blogspot.gr/

Share on Google Plus

Επικοινωνήστε μαζί μας... Sport Management Greece

στη διεύθυνση: sportmanagementsm@hotmail.com
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε μας το μήνυμα σας εδώ!!