Βια στους αθλητικούς χώρους

Το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μελέτης από αρκετές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η φιλοσοφία και το δίκαιο. Η βία παρουσιάζεται ως μία πράξη με πολλές επιμέρους πράξεις μελών ενός συνόλου οπαδών ατόμων πριν, κατά και μετά το αθλητικό γεγονός.
Βια στους αθλητικούς χώρους

Το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μελέτης από αρκετές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η φιλοσοφία και το δίκαιο. Η βία παρουσιάζεται ως μία πράξη με πολλές επιμέρους πράξεις μελών ενός συνόλου οπαδών ατόμων πριν, κατά και μετά το αθλητικό γεγονός.

Η φύση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους καθορίζεται από την κοινωνική, βιολογική και ψυχολογική πραγματικότητα του μέλους της ομάδας, η οποία προσδιορίζει τη συμπεριφορά του μέλους αυτού ως δράστη. Η συμπεριφορά αυτή της ομάδας που προκαλεί τη βία στους αθλητικούς χώρους διέπεται από μια δεοντολογία ορισμένης κοινωνίας η οποία τη χαρακτηρίζει ως αντικοινωνική συμπεριφορά.

Στο έγκλημα της βίας στον αθλητικό χώρο δεν υπάρχει δυαδική σχέση: δηλαδή το πρόσωπο του εγκλήματος και η κοινωνία, αλλά τριαδική σχέση. Πιο συγκεκριμένα οι αναπτυσσόμενες σχέσεις είναι: άτομο, άτομαομάδα και κοινωνία στην οποία εκδηλώνεται η αντικοινωνική συμπεριφορά με τα εγκλήματα στους αθλητικούς χώρους.

Το άτομοπρόσωπο στην περίπτωση της βίας στους αθλητικούς χώρους έχει γίνει τρίτο μέλος μιας ομάδας, έχει ενταχθεί στην ψυχολογία αυτής, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο αμοιβαιοτήτων με τον καθένα από τους άλλους που συναποτελούν το σύνολο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του μέλους ως τρίτου στις συνολοποιήσεις των άλλων. Μέσα από την εγκληματική πράξη της βίας εκφράζεται με τον τρόπο αυτό αντικοινωνική συμπεριφορά τρίτου προς τρίτον στο σύνολο της ομάδας. Η ομάδα μεγαλώνει έτσι με ένα διαλεκτικό τρόπο συμμετοχής των προσώπων ως τρίτων με έκφραση τη βία ως αντικοινωνική συμπεριφορά στον αθλητικό περίγυρο, που εκφράζει συνολοποιημένο ψυχικό κόσμο ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας.

Διαβάστε ακόμα "Μάνατζερ ποδοσφαιριστών – Ας λύσουμε κάποιες απορίες μας"

Στην περίπτωση της βίας στους αθλητικούς χώρους, πράξη δηλαδή δεν είναι μια απλή διεύρυνση της πράξης των ατόμων, γιατί η ομάδα δεν είναι ένα υπέράτομο. Ως πρόσωπο που προέβη στην αντικοινωνική συμπεριφορά θεωρείται η ομάδα στην οποία συμμετέχει το άτομο με ιδιάζοντα τρόπο και το οποίο μπορεί να φθάσει και σε ακραίες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα ανάμεσα στους οπαδούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη συνάντησή τους εξ αφορμής του αγώνα Πετοσφαίρισης. Αυτό το παρατακτικό συναίσθημα μεγιστοποιείται με την μέχρι τούδε προβλεπόμενη οργάνωση και λειτουργία των συνδέσμων φιλάθλων.

Στο ισχύον δίκαιο υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τους Συνδέσμους Φιλάθλων που συνδέονται με αθλητικά σωματεία ή αθλητικές ανώνυμες εταιρίες. Εποπτεύουσα αρχή για τους συνδέσµους σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και υποτίθεται ότι αποβλέπουν σύμφωνα με το νόμο στην µε κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωµατείου ή της Α.Α.Ε., ενώ οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύµατος.

Το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους αντικείμενο μελέτης
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι φιλάθλων, όμως, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος, αλλά τουναντίον είναι κατ’ αρχήν απόλυτα αντίθετοι και πολύ μακράν αυτού. Πέραν τούτων δε ή λειτουργία τους έχει καταστεί και επικίνδυνη αφού όλα πλέον είναι πιθανά να συμβούν όπως η προσυνεννοημένη συμπλοκή των συγκεκριμένων οπαδών των δύο γνωστών ομάδων με τις τρομερές σε κάθε επίπεδο συνέπειες και ανθρώπινα θύματα.

Για το λόγο αυτό, ο νόμος σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις προβλέπει τη διάλυση των συνδέσμων αυτών (άρθρο 41Β, παρ.9 ν. 2725/1999), την οποία μπορεί να ζητήσουν τόσο το αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

Η κατάργηση, βέβαια, συνολικά της οικείας ρυθμίσεως σύστασης και λειτουργίας των συνδέσμων είναι το ενδεδειγμένο μέτρο, αλλά και η αποσύνδεσή τους από επίσημο παράγοντα τέλεσης των αθλητικών αγώνων και συνομιλητή του κράτους, όπως κατ’ ουσία τους έχει αναγορεύσει το σημερινό καθεστώς θέτοντάς τους υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, προβλέποντας εκτός των άλλων και πρόβλεψη επιχορηγήσεων και βραβεύσεων (άρθρο 41Β, παρ.8 ν. 2725/1999). Μέχρι όμως τη διάλυσή τους, όπως άλλωστε τονίσαμε ήδη στη συνέντευξη της 3032007 στο ΣΚΑΪ, αυτοί θα πρέπει με απόφαση του κράτους να αναστείλουν τη λειτουργία τους.* Ο Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος είναι δικηγόρος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου

Πηγή: 
Share on Google Plus

Επικοινωνήστε μαζί μας... Sport Management Greece

στη διεύθυνση: sportmanagementsm@hotmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε μας το μήνυμα σας εδώ!!