Τι είναι Αθλητικό Μάρκετινγκ (Sports Marketing);

Το άρθρο γράφει ο : 

Γεώργιος Παπαδοπούλης B.Sc.|M.B.A.|c.Ph.D.
Καθηγητής - Σύμβουλος ΕΠιχειρήσεων


Ο όρος ‘sport marketing’ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το περιοδικό Advertising Age το 1978. Από τότε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδέονται με την προώθηση των σπορ.
Τι είναι Αθλητικό Μάρκετινγκ (Sports Marketing);

Ο όρος ‘sport marketing’ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το περιοδικό Advertising Age το 1978. Από τότε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδέονται με την προώθηση των σπορ.

Συνήθως οι άνθρωποι τείνουν να ορίζουν το μάρκετινγκ σύμφωνα με τις εμπειρίες τους, και παραβλέπουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους του μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις, αυτόν της εκπλήρωσης της αποστολής μιας επιχείρησης. Σε ότι αφορά το ‘
sport marketing’, αρκετά στελέχη το περιγράφουν ως την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. 


Αλλά το ‘sport marketing’ είναι περισσότερο από την πώληση, περισσότερο από την διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις, περισσότερο από τις δημοσιότητα και τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία.

Το ‘sport marketing’ είναι η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων για την παραγωγή, τιμολόγηση, προώθηση και διανομή ενός αθλητικού προϊόντος/υπηρεσίας, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών ή επιθυμιών των καταναλωτών και μέσα από την ικανοποίηση αυτή, την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης.

Το ‘sport marketing’ είναι η εφαρμογή των δραστηριοτήτων – λειτουργιών του μάρκετινγκ στα αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες, και το μάρκετινγκ των μη αθλητικών προϊόντων/υπηρεσιών μέσω της σύνδεσης τους με τον αθλητισμό.
Επομένως το ‘sport marketing’ έχει δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, είναι η εφαρμογή των γενικών πρακτικών μάρκετινγκ στα αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες και δεύτερον, είναι το μάρκετινγκ άλλων καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων μέσω του αθλητισμού (των σπορ).

«Αθλητικό Μάρκετινγκ» και «Μάρκετινγκ μέσω του Αθλητισμού»

  1. Αθλητικό Μάρκετινγκ

Το Αθλητικό Μάρκετινγκ αναφέρεται στη χρήση των συστατικών του μίγματος μάρκετινγκ  (marketing mix) προκειμένου να επικοινωνήσει τα οφέλη της συμμετοχής ή/και της παρακολούθησης αθλημάτων (σπορ) σε πιθανούς καταναλωτές. Απώτερος σκοπός να διασφαλίσει την συνεχή επιβίωση του αθλήματος (σπορ – αθλητικής ομάδας κλπ), σε ταχέως μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η επιβίωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κύριο σκοπό – στόχο  του αθλητικού σωματείου - οργανισμού.
Οι Εθνικοί Αθλητικοί Οργανισμοί, κατά κύριο λόγο, σχετίζονται με την ελίτ των επαγγελματικών αθλητικών αγώνων, στόχους τους είναι η προσπάθεια ανάπτυξης του κατάλληλου μίγματος μάρκετινγκ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ο αθλητισμός είναι ελκυστικός ως μια μορφή ζωντανής ψυχαγωγίας και ζωντανής μετάδοσης μέσω της τηλεόρασης, του διαδικτύου και άλλων κινητών συσκευών.
Τα Αθλητικά-Διοικητικά Όργανα είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό (σπορ) παραμένει υγιής. Οι συμμετέχοντες είναι η ψυχή του αθλητισμού (των σπορ), καθώς θα είναι η επόμενη γενιά των αθλητών και των θεατών.


  1. Μάρκετινγκ μέσω του Αθλητισμού (των Σπορ)

Η χορηγία μιας αθλητικής ομάδας ή/και αθλητικής εκδήλωσης είναι ένα παράδειγμα μάρκετινγκ «μέσω» του Αθλητισμού.
Μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμοί χρησιμοποιούν τα σπορ ως διαφημιστικό και προωθητικό όχημα των προϊόντων τους, απευθυνόμενοι σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό (target group) το ενδιαφέρεται – ακολουθεί το συγκεκριμένο σπορ.
Σπορ που έχουν σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο είναι πολύ ελκυστικά για τις επιχειρήσεις που θέλουν να συνδέσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους με ένα σπορ. Η ανάπτυξη προγραμμάτων αδειοδότησης (licensing programs) είναι άλλο ένα παράδειγμα μάρκετινγκ «μέσω» των σπορ.
Όσοι ασχολούνται με το αθλητικό μάρκετινγκ στην όποια του μορφή, χρειάζεται να είναι σε θέση να μπορούν να διακρίνουν και αναλύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τον αντίκτυπό του, να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την επιτυχία του αθλητικού μάρκετινγκ.
Η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών του αθλητισμού αποτελεί το κύριο μέλημα του αθλητικού μάρκετινγκ. Ο καθορισμός του τι μπορεί το άθλημα να προσφέρει στον καταναλωτή ως αντάλλαγμα της συνδρομής και της εμπλοκής τους με το άθλημα, αντάλλαγμα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση, φυσική δραστηριότητα, υγεία και καλή φυσική κατάσταση, καθώς και ψυχαγωγία.
Η αναγνώριση των αναγκών των διαφόρων τμημάτων (segments) του πληθυσμού αποτελεί μια από τις προκλήσεις για την διαδικασία του αθλητικού μάρκετινγκ. Η απόκτηση πληροφοριών θα επιτρέψει το σχεδιασμό της κατάλληλης επικοινωνίας των πλεονεκτημάτων του αθλητικού προϊόντος και μέσω αυτού θα οριστεί και η κατάλληλη χωροθέτηση (positioning) του αθλήματος.

Με τον καθορισμό του φάσματος των χαρακτηριστικών του αθλητικού προϊόντος σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών, ως σημείο εκκίνησης, οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να αναπτύξουν ένα συνδυασμό στρατηγικών μάρκετινγκ (βασιζόμενες στα συστατικά του μίγματος του μάρκετινγκ) προκειμένου να απευθυνθούν στους καταναλωτές για την αγορά των προϊόντων είτε μέσω της ενεργής συμμετοχής τους με το άθλημα/ομάδα είτε χωρίς την ενεργή συμμετοχή τους.

Προφίλ

Ο Γεώργιος Παπαδοπούλης, είναι απόφοιτος του ΜΒΑ του Sheffield University και υποψήφιος Διδάκτωρ του University of Leicester. Είναι Δ/ντης Marketing Ευρώπης στην εταιρεία Volcker Capital. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως σύμβουλος εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και επιχειρήσεων, έχει αναλάβει και επιβλέψει περισσότερα από 200 project, ενώ παράλληλα έχει διδάξει περισσότερες από 7.000 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης θέματα management, leadership, marketing, strategy και innovation, από το 1996.


Share on Google Plus

Επικοινωνήστε μαζί μας... Sport Management Greece

στη διεύθυνση: sportmanagementsm@hotmail.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε μας το μήνυμα σας εδώ!!